Over IPRA:

IPRA, de International Public Relations Association, werd opgericht in 1955 en is het toonaangevende wereldwijde netwerk voor PR-professionals op persoonlijke titel. IPRA is gericht op het bevorderen van betrouwbare communicatie en de ethische praktijk van public relations. We doen dit via netwerken, onze gedragscode en intellectueel leiderschap van het beroep.

Doelstelling: de normen voor PR-praktijken wereldwijd te verhogen en de kwaliteit van PR-beoefenaars te verbeteren.

Code of Conduct: gedragscode IPRA Professionals >

IPRA wordt door de Verenigde Naties erkend als een internationale niet-gouvernementele organisatie en heeft een consultatieve status gekregen van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC).

IPRA vertegenwoordigt individuele professionals.

IPRA is the world's most relevant, resourceful and influential professional association for senior international public relations executives.
.