IPRA

De International Public Relations Association (IPRA) werd 62 jaar geleden opgericht, toen eind jaren veertig verschillende Nederlandse en Britse public relations (PR)-beoefenaars discussieerden over het organiseren van PR-professionals in een internationale samenleving. Doelstelling: de normen voor PR-praktijken wereldwijd te verhogen en de kwaliteit van PR-beoefenaars te verbeteren. IPRA werd formeel opgericht in Londen op 1 mei 1955.

Tegenwoordig is IPRA een wereldwijde organisatie met leden in zowel gevestigde als opkomende landen. Het wordt bestuurd door een geografische representatieve raad èn een secretariaat in het VK.

IPRA wordt door de Verenigde Naties erkend als een internationale niet-gouvernementele organisatie en heeft een consultatieve status gekregen van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC).

IPRA vertegenwoordigt individuele professionals, geen agentschappen of bedrijven.