Barbara Nanning in Haags Gemeente Museum Tentoonstelling

Voor Barbara Nanning (1957) is de cirkel een belangrijk uitgangspunt

Tentoonstelling Haags GemeenteMusuem : 31 augustus t/m 1 december 2019

De vormen van haar objecten en installaties komen voort uit een ronddraaiende beweging die zij laat stollen in glas of keramiek. Dit jaar viert zij veertig jaar kunstenaarschap. Aan de hand van een twintigtal werken belicht de tentoonstelling Nannings unieke beeldtaal die een link legt tussen de organische en anorganische wereld.

Keramiek en Glas.
Nanning werkt aanvankelijk met keramiek voordat zij zich toelegt op glas. In 1979 studeert zij af aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie, tegelijkertijd met Geert Lap en Babs Haenen, met wie zij de kern vormt van een nieuwe generatie Nederlandse keramisten die internationaal bekendheid verwerft. In 1994 – op uitnodiging van het Nationaal Glasmuseum en de Glasfabriek Royal Leerdam – experimenteert Nanning voor het eerst met glas, een voor haar tot dan toe onbekend en afstandelijk materiaal. Haar eerste sculpturen geeft zij vorm door de geblazen objecten te verzagen en daarna te slijpen en te polijsten.

Indrukwekkend Glas oeuvre.
In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft Nanning een indrukwekkend glasoeuvre opgebouwd dat in talloze museale en privécollecties in binnen- en buitenland is vertegenwoordigd. Veel van Nannings objecten en installaties geven de suggestie spontaan te zijn gegroeid, als kristallen, kwallen, bloemen of micro-organismen. Ze roepen spanning op en laten zien dat de tegenstelling ‘door de natuur gevormd’ en ‘handgemaakt’ minder rigide is dan vaak wordt gedacht.

‘In het centrum van de cirkel is een rustpunt. Vanuit het rustpunt komt beweging. En dat is wat ik doe; de essentie van beweging en groei vastleggen in mijn werk.